Thanks for making Indogma Film Festival 2019 successful by the great effort Mukesh Gambhir DG, IFF2019, Sachdeva Sir, JP Jyotiprakash, Dinesh Sehgal, Sanjay Chaturvedi, DrAjay Garg, Aanisha Arora, Vivek Upadhyay,Ashish Naswa, Parvez Khan, Sudhir K. Dubey, Jatinder Sharma, Divya Virmani, Rj Geet Bhardwaj, Panchajanya Batra Singh, Namita Rakesh, Rj Kiran, Master ji, Shailendra, Jatin Sharma, Babli Verma, Rahul Verma, Dr. Sudhir Sagar, Gaurav, Shameem Alam, Sponsors,Submitters,Cast and Crew of Indogma Film Festival — with Rj Geet BhardwajAanisha AroraDaman MehtaRituraj MehtaRitu MehtaNamita Rakesh and Mukesh Gambhir at Aravali Golf Course.